Annonce-indlevering

BORNHOLMS TIDENDE
Indleveres senest dagen før kl. 10.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest kl. 15.30 dagen før indrykning.
Annoncer til lørdage skal være indleveret torsdag kl. 15.30

RYTTERKNÆGTEN
Indleveres senest fredag kl. 10.00
Små annoncer (1-spalte uden ill.) skal indleveres til Bornholms Tidendes ekspedition senest mandag kl. 10.00
Korrektur-annoncer skal indleveres senest 1. arbejdsdag før sidste frist jvr. ovenfor.
Annoncer kan sendes til e-mail: [email protected]
Bladet forbeholder sig ret til, når tekniske omstændigheder nødvendiggør det at udskyde annoncer til den efterfølgende hverdag.

DENNE UGES BORNHOLM
Kontakt: [email protected]

forrige side