Foto: Jens-Erik Larsen

Flertal underkender Leif Olsens bud på en løsning i Boderne-sagen

Det ulovlige sommerhus i Boderne 38 skal gøres lovligt, og kommunen må imødese en retssag fra ejeren efter først at have godkendt den store tilbygning. Fra nu af kun små tilbygninger på højst otte kvadratmeter på noget sommerhus i Boderne.

Og den forberedte lokalplan for Boderne? Den er nu blevet slået hjem som en anden ludobrik og bliver alligevel ikke til noget. Heller ikke en såkaldt landzone-lokalplan, som natur- og miljøudvalgets formand Leif Olsen (SF) torsdag aften i kommunalbestyrelsen foreslog at arbejde hen imod sammen med Boderne Grundejerforening og Forsvaret, kunne samle et flertal.

En skuffet Boderne Grundejerforening fortæller mandag til Bornholms Tidende, at den agter at fortsætte kampen og nu har nu har hyret en topadvokat

En landzone-lokalplan er et ret nyt begreb, der blandt andet indebærer, at beboerne ikke kan opnå ret til helårsbeboelse. Dermed vil en landzone-lokalplan imødekomme protesten fra Forsvaret, der nedlagde veto netop af frygt for, at der vil komme fastboende i Boderne. Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten bakkede Leif Olsen op, men her stoppede støtten også.

Borgmester Winni Grosbøll (S) henviste SF’eren til at lægge sit forslag frem i økonomiudvalget, som sagen hører under. Det skete et stykke inde i en længere debat om både det sommerhus, som Planklagenævnet underkendte kommunen omkring – og om den lokalplan, der ikke blev til noget, fordi Forsvaret nedlagde veto.

– Man står allerede med en retssag og et nyt administrationsgrundlag for Boderne. Så synes jeg lige, at man skal trække vejret. Jeg synes også, at man skal passe på med bare at træffe en beslutning, sagde Winni Grosbøll, mens Leif Olsen rystede på hovedet.

Leif Olsen havde tidligere i debatten erklæret sig forbløffet over at kunne læse, at regionskommunen havde overvejet “en mere liberal tilgang” til byggeprojekter i Boderne – også efter at Planklagenævnet havde underkendt kommunens vurdering af Boderne 38-sagen som fejlagtig.

– Jeg finder det aldeles uforståeligt, at man har overvejet “en mere liberal tilgang”. Man har lige fået en meget klar afgørelsen fra landets højeste myndighed på det her område om, at man har administreret for liberalt. Hvordan man så kan overveje at administrere mere liberalt, forstår jeg ikke. Vi må som kommune betale nogle lærepenge for det her, sagde han.

 

  • Facebook