Eigil Hansens søn købte i 2012 en tidligere lærerbolig i Aakirkeby. Efter seks år og en tabt retssag solgte han huset igen. Foto: Jacob Jepsen

Tidligere skolepedel og hans søn i konflikt med kommunen om kloaksag

KLOAKERING

Beboerne i Almindingsbyen er ikke de eneste, der føler sig ramt af de høje udgifter, som de er blevet pålagt at betale i forbindelse med tilslutning til offentlig kloakering.

Claus Kofoed Hansen føler sig direkte snydt. I 2012 købte han en tidligere lærerbolig i Skoleparken i Aakirkeby af Bornholms Regionskommune. De i alt otte boliger i Skoleparken blev opført i 1953-54 som lærerboliger til den daværende Aaker Skole, i dag Hans Rømer Skolen. Det fremgik ifølge Claus Kofoed Hansen af salgsopstillingen, at ejendommen var tilsluttet offentlig kloak og vandforsyning.

Men det var ikke hele sandheden. Ejendommen var også tilsluttet nabohusenes kloak, el- og vandforsyning.

Kloakken var ikke tinglyst

I 2015 fik Claus Kofoed Hansen besked på for egen regning at tilslutte sig den offentlige kloakledning.

Han nægtede, og krævede et uvildigt syn og skøn af ejendommen, fordi han mente, at kommunen havde svigtet sin loyale oplysningspligt.

Husene i Skoleparken er opført som rækkehuse i to rækker og blev i sin tid opført med fælles forsyning og afledning. Det var Claus Kofoed Hansen ikke blevet oplyst om, da han købte ejendommen af kommunen.

– Det viste sig, at min spildevandskloak hang sammen med kloakken i nabohuset, nummer 3, og vandindføringen gik fra nummer 1 til nummer 4. Vandet til mit hus kom fra nummer 3 og gik videre til nummer 1 og nummer 2, forklarer han.

– Jeg ved godt, det er lidt forvirrende, tilføjer Claus Kofoed Hansen.

– Men når man køber et hus, som ifølge salgsopstillingen er tilkoblet offentlig vand og kloak, så regner man jo med, at der kun er tale om ens egen ejendom, da andet ikke er tinglyst. I det skøde jeg fik, var der ingen servitutter og ingen tinglysninger. Så kommunen sælger mig altså noget, der hænger sammen med noget andet uden at nævne det, og bagefter pådutter de mig at separere det, siger Claus Kofoed Hansen.

Eigil Hansen forsøger at komme tilbunds i sagen om kommunal oplysningspligt. Foto: Jacob Jepsen

Endte i retten

Sagen blev behandlet af dommer Henrik Engell Rhod, som den 16. oktober 2018 afsagde kendelse til fordel for kommunen, selv om skønserklæringen ifølge kendelsen ikke oplyste om “forhold, der nærmere kan belyse, hvorvidt skønsindstævnte ved salget af ejendommen til skønsrekvirenten har tilsidesat sin loyale oplysningspligt”.

Den kendelse forstår Claus Kofoed Hansen ikke.

Det gør Eigil Hansen heller ikke. Eigil er far til Claus og har detaljeret kendskab til forløbet i Skoleparken.

Han siger:

– Mig bekendt er ikke-tinglyste kloakker på privat grund at betragte som kommunale kloakker. Det er det, jeg har læst mig til, men jeg er ikke professor, siger Eigil Hansen.

Han har fulgt sagen gennem årene og har blandt andet henvendt sig til Kim Eilif Pedersen, daværende chef for den kommunale ejendomsservice, samt en lille håndfuld lokalpolitikere, borgmesteren og Beof.

Sagen er svær at gennemskue

Hans anstrengelser har indtil videre ikke båret frugt. Men Eigil Hansen, der i en årrække arbejdede som pedel på Hans Rømer Skolen (den daværende Aaker Skole, red.), hvortil de otte lærerboliger oprindeligt hørte, har gemt alle sagens akter, heriblandt en kopi af den redegørelse, som Kim Eilif Pedersen fremsendte i forbindelse med syns- og skønsagen.

Her medgav Kim Eilif Pedersen, der på kommunens vegne deltog i besigtigelsen af ejendommen i forbindelse med retssagen, at sagen i Skoleparken ikke er nem at gennemskue:

“Der er mange tekniske spørgsmål der rækker tilbage til opførelsen af husene (…) (men) vi har ikke anledning til at antage, at byggeriet og de tekniske installationer ikke var lovlige da Åkirkeby Kommune opførte sine lærerboliger”, skrev Kim Eilif Pedersen i 2017.

– Det mener jeg absolut heller ikke at der er tale om, siger Claus Kofoed Hansen i dag.

– Men det er forkert at disse forhold ikke er tinglyst. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg købte, siger han.

Har mistet 75.000 kroner

I brevet opstillede Kim Eilif Pedersen desuden en række spørgsmål af hypotetisk karakter: “Kan køber med rette sige, at han ikke har haft kendskab til de faktiske forhold? Hvor meget vil det betyde, at købers far har været mangeårig pedel på skolen, med indgående kendskab til lærerboligerne?”

– Jeg kan ikke helt se, hvad det har med sagen at gøre, siger Eigil Hansen, der stoppede som pedel på Aaker Skole i 2013.

Skoleparken 4 er nu tilsluttet den offentlige kloakering. Det har Claus Kofoed Hansen betalt for, to år efter at han selv fraflyttede ejendommen.

– Det indgik i aftalen med køber, at jeg skulle sørge for tilslutningen. Men de 75.000 kroner kunne jeg godt have brugt på noget andet, siger han til Bornholms Tidende.

Eigil Hansen går til ombudsmanden

Imens fortsætter hans far, Eigil Hansen, kampen for at komme til bunds i sagen. I juli bad han om at få aktindsigt i alle forhold vedrørende sagen. Det tager normalt et par uger at få aktindsigt, men Eigil Hansen har fra kommunen fået besked om, at han får svar, når sagen er behandlet fagligt.

– Det kan tage et år, siger Eigil Hansen.

Han mener fortsat, at kommunen har forsømt sin oplysningspligt i forhold til de gamle lærerboliger i Skoleparken.

– Flytningen af kloakker i Skoleparken udløser separering, hvilket vel er efter bogen, hvis der findes en kloakeringsplan. Men Bornholms Regionskommune overholdt efter min mening ikke sin oplysningspligt, da de solgte ejendommen til min søn, siger han.

– Kommunen vidste, at husene var opført med fælles vand, el og kloak, for de erstattede eksempelvis det gamle fælles elskab ude på vejen med individuelle elmålere, siger Eigil Hansen, der nu vil gå til Ombudsmanden.

Ingen kommentarer

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Michael Brandt Bernbom fra Center for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune.

Koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen har læst artiklen og svarer, at han afventer Ombudsmandens eventuelle vurdering.

Vi bringer i morgen et interview med udvalgsformand Leif Olsen om spildevands- og kloakeringsstrategien og kommer i den forbindelse også ind på fordelingen af udgifter mellem borger og kommune.

 

 

Kommunen til køberen af Skoleparken 3: Vi betaler alt

I 2016 solgte regionskommunen Skoleparken 3. I købsaftalen, som Bornholms Tidende har fået adgang til, indgår de oplysninger, som manglede i Claus Kofoed Hansens aftale med kommunen fra 2012 om Skoleparken 4.

Under ‘Vandforsyning’ skriver kommunen:

“Køber er gjort bekendt med, at sælger, kommunen, har fået ændret forholdene vedr. vandforsyningen i området, således at hver ejendom har egen tilslutning. Arbejdet er næsten færdigt, og skal afsluttes med, at nogle af rørene i kælderen (…) skal afblændes.”

Længere nede i aftalen hedder det:

“Omkostningerne ved arbejdet er køber uvedkommende og betales af sælger alene.”

Vedrørende ‘Kloak’ hedder det i købsaftalen:

“Køber er tillige bekendt med og accepterer, at ejendommen har fælles kloak med Skoleparken 4. Sælger sørger for at der bliver tinglyst en servitut herom, hvilket er for sælgers regning.”

Claus Kofoed Hansen oplyser, at ovenstående aftale indgik i den syn- og skønssag, der blev behandlet i retten i 2018, men altså uden at blive tillagt afgørende vægt.

 

  • Facebook