Express 1 på vej ud af Rønne Havn. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Drama på Express 1 natten til 5. juli: Express 2 er ved at sejle ind i os

Ved midnatstid lørdag den 4. juli foretog Bornholmslinjens to hurtigfærger Express 1 og Express 2, som var på vej i hver sin retning mellem Rønne og Ystad, begge undvigemanøvrer, da de var ved at komme for tæt på hinanden.

Ved midnatstid lørdag den 4. juli foretog Bornholmslinjens to hurtigfærger Express 1 og Express 2, som var på vej i hver sin retning mellem Rønne og Ystad, begge undvigemanøvrer, da de var ved at komme for tæt på hinanden.

Omtrent samtidig
blev jeg klar over,
at den var helt gal

Af Søfartsstyrelsens rapport, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt, får man det indtryk, at det i nogle hektiske sekunder umiddelbart så ud til at kunne gå helt galt. Som det fremgår længere nede i denne artikel, fortæller overstyrmanden på Express 1 således i rapporten, at han pludselig hører “højrøstet tale fra kaptajnen, og jeg spørger, hvad sker der? Han siger “de er jo ved at sejle ind i os”. Jeg spørger til hvem? Han svarer “Express 2″”.

Tilsvarende beretter overstyrmanden på Express 2 blandt andet om hurtigfærgens manøvrer ved det, Søfartsstyrelsen betegner som en “near miss”, altså en tæt på-hændelse:

“Jeg meldte til skibsføreren, at “jeg skifter til håndstyring”, og jeg gav hårdt styrbord ror for at komme tilbage på kursen. Omtrent samtidig blev jeg klar over, at den var helt gal og meldte dette ud …”.

Søfartsstyrelsens gik ind i sagen, og konklusionen blev, at der var tale om en near miss – altså en tæt på-hændelse – hvor “der glædeligvis ikke er sket en ulykke, og vi har ikke kunnet konstatere en overtrædelse af søvejsreglerne som sådan”, som styrelsen skrev i en mail til avisen.

 

 

Overstyrmanden på Express 1

I Søfartsstyrelsens rapport forklarer en overstyrmand på Express 1, hvordan han oplevede situationen, da Express 1 og 2 var ude i deres near miss-hændelse natten mellem den 4. og 5. juli:

“Efter afgang fra Rønne har jeg taget plads i centerstolen og styrer Express 1 ud af Rønne Havn. I samråd med kaptajnen styrer jeg over med kurs 270 og vælger at få skibet op i fart for at mindske rulninger. Da vi når ønskede kurs, sættes på selvstyrer, og omdrejninger bliver i første omgang sat på 910.

Efterfølgende øges omdrejningerne til 930, og skibet drejes over på kurs 300, når skibet et kommet op i fart. Herefter kommer kaptajnen og spørger, om jeg har noget, jeg vil lave, for så kan han godt sejle. Jeg svarer, at jeg gerne vil ned og have noget at drikke, og han overtager vagten.

Efter et toiletbesøg og afhentning af noget at drikke returnerer jeg til broen. Her opholder jeg mig på agterparten af broen. Mens jeg befinder mig her, hører jeg pludselig højrøstet tale fra kaptajnen, og jeg spørger, hvad sker der? Han siger “de er jo ved at sejle ind i os”. Jeg spørger til hvem? Han svarer “Express 2″.

Her er jeg på vej hen mod kaptajnen i stolen. Jeg ser om styrbord ud af vinduet Express 2 i en afstand på ca. 0,1-0,2 sømil fra os. Billedet for mig er lidt diffust, idet kaptajnen er i gang med sit bagbord drej, og jeg skal derfor orientere mig om situationen. Ud af vinduet ser jeg baggrundslys forude, som viser sig at være Rønne. Vi fortsætter vores drej videre bagbord rundt, og da vi atter er på kursen mod Ystad, ser jeg tydeligt Express 2 agten for os i en god afstand på vej mod Rønne, og dette informerer jeg kaptajnen om. Vi fortsætter herefter vores sejlads mod Ystad”.

 

Overstyrmanden på Express 2:

I Søfartsstyrelsens rapport forklarer en overstyrmand på Express 2 følgende om sejladsen mellem den 4. og 5. juli:

“Vagten som overstyrmand på Express 2 blev tiltrådt lørdag den 4. juli i Rønne om eftermiddagen. Planlagt tiltrædelse var ved Express 2’s ankomst kl. 15.50 – dog var Express 2 ca. 40 minutter forsinker i ankomsten til Rønne. Vagten skulle omfatte 2 dobbeltture Rønne/Ystad.

Sidste planmæssige afgang var fra Ystad kl. 22.30. Express 2 var dog fortsat forsinket, nu op imod en time.

Vejret havde hele dagen været hård vind til kuling fra sv-lig og vsv-lig retning og bølgehøjden i åbent vand ca. 2-2,5 meter. Styret kurs ca. 125 grader og farten ca. 35 knob.

Trafikken i TSS (trafiksepareringen, red.) vest for Bornholm var ikke særlig tæt, og ingen af de nord- eller sydgående fartøjer gav anledning til at deviere fra ruten.

Kort før passage af Sortegrund observeres Express 1 både som AIS-mål (Automatic Identification System til automatisk identifikation af skibe, red.) på ECDIS og som mål på 3 cm-radaren.

Ved passagen af Sortegrund observeredes det, at vi blev forsat nord over, og kursen ændredes 10 grader mod styrbord for at kompensere for forsætningen.

Den medløbende sø forårsagede, at skibet girede noget omkring kursen, og at vi skar ud et par gange.

Kort efter passage af Sortegrund var der lidt klaring i vejret, og Express 1 blev observeret visuelt forude ca. 10 grader bagbord. I det dybe vand sydøst for Sortegrund var påvirkningen af den medløbende sø kraftigere og giringen omkring kursen blev værre.

Kort før mødet med Express 1 skar vi atter ud fra kursen, og jeg meldte til skibsføreren, at “jeg skifter til håndstyring”, og jeg gav hårdt styrbord ror for at komme tilbage på kursen.

Omtrent samtidig blev jeg klar over, at den var helt gal og meldte dette ud, og skibsføreren lukkede skovlene på de styrbords jet, hvilket yderligere forstærkede drejehastigheden – samtidig blev vi klar over, at Express havde indledt et bagbordsdrej.

Vi fortsatte vores styrbordsdrej rundt til cirka kurs vest, hvorefter farten blev taget af skibet.

Efter situationen var afklaret fortsattes sejladsen mod Rønne”, slutter beretningen.

Molslinjen er blevet forelagt artiklerne på mail, men har meldt tilbage, at “med aktindsigten må alle oplysninger være fremme i denne sag. Så ingen yderligere kommentarer herfra”.

 

 

  • Facebook