Linda Kofoed Persson (DF) er rystet over udbudsprocessen og de lovbrud, der ifølge Familieplejen Bornholms advokat, er begået undervejs. Hun mener, udbuddet bør gå om, hvis advokatens vurdering er korrekt. Foto: Berit Hvassum

Efter notat om lovbrud i udbuddet: Politikere uenige om næste skridt i sagen om familiepleje

Notatet fra Familieplejen Bornholms advokat afføder forskellige reaktioner hos Børne- og Skoleudvalgets medlemmer Linda Kofoed Persson (DF) og Morten Riis (Ø).

Familieplejen

Notatet fra Familieplejen Bornholms advokat afføder forskellige reaktioner hos Børne- og Skoleudvalgets medlemmer Linda Kofoed Persson (DF) og Morten Riis (Ø).

Linda Kofod Persson har siden kommunens hjemtagelse af opgaven med familiepleje været kritisk overfor udbudsprocessen. Notatet med påstande om fejl og lovovertrædelser gør hende ikke mindre kritisk.

– Jeg er stadig rystet. Jeg har sammen med Kirstine van Sabben sendt en række spørgsmål til administrationen, som jeg venter svar på. Jeg er rigtig spændt på, hvad de svarer. Hvis det er rigtigt, at der er begået de her fejl og lovbrud, må vi spørge os selv, om vi som kommune kan leve med, at vi har sendt opgaven i udbud og derefter hjemtaget den med så store fejl i udbudsprocessen. Det mener jeg ikke, vi kan, siger hun.

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabbens spørgsmål går blandt andet på, om der har været vandtætte skoder mellem de medarbejdere, der har lavet kommunens kontrolbud, og de medarbejdere, der har vurderet tilbuddene.

Kritik skal undersøges

Linda Kofod Persson ønsker, at Familieplejen Bornholm fortsat står for opgaven med plejefamilierne, indtil advokat Ea Meyers kritik i forbindelse med udbuddet er blevet undersøgt.

– Jeg mener, vi skal forlænge kontrakten med Familieplejen Bornholm, som den er nu, indtil vi ved, hvad der skal ske fremadrettet. Den sag skal undersøges til bunds. Hvis der er sket de lovbrud, som advokaten redegør for i notatet, mener jeg ikke, vi kan hjemtage opgaven, siger hun.

Morten Riis, der er formand for Børne- og Skoleudvalget, mener ikke, politikerne skal vurdere, hvad der skal ske i sagen endnu og henviser til, at Familieplejen Bornholm og deres advokat kan klage, hvis de mener, der er fejl i udbudsprocessen.

– Jeg mener, at hvis man har noget at klage over, så skal man benytte sig af muligheden for at klage. Generelt vil jeg da allerhelst have, at vi ikke laver fejl, men det er ikke os 23 i kommunalbestyrelsen, der har kompetencerne til at vurdere, om der er sket lovbrud i den her sag, siger han.

Kontrolbud var kendt

Morten Riis vil ikke endnu tage stilling til, hvad der skal gøres, hvis Familieplejen Bornholms advokat har ret i sin kritik i udbudssagen.

Han vil dog godt sige, at han ikke mener, advokatens kritik holder helt stik, når det kommer til punktet om, hvorvidt det fremgik af udbudsmaterialet, at kommunen selv ville komme med et kontrolbud.

– Det har fremgået af en åben dagsorden sidste år, at der ville være et kontrolbud, og Familieplejen Bornholm nævner det selv i deres brev til kommunalbestyrelsen i juli. Så hvis hovedanken er, at der mangler at blive sat et kryds et bestemt sted i forhold til det, så er det i min bog ikke nok til at lade et udbud gå om, siger Morten Riis.

Morten Riis (Ø) opfordrer Familieplejen Bornholm til at klage til kommunen, hvis de mener, der er grund til at klage. Foto: Jens-Erik Larsen
  • Facebook