Trykkeriet her på Lillevangsvej i Rønne bliver lukket i begyndelsen af det nye år. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Med lukning af trykkeriet er en æra slut på Bornholms Tidende

HISTORIE

Siden 1866 er Bornholms Tidende blevet trykt på Bornholm, men nu har mediehuset besluttet at lukke sit trykkeri på Lillevangsvej i Rønne, og fra primo januar 2021 vil aviserne blive trykt på Sjælland.

Hvorfor? Det er billigere, og dét er et argument, det er svært at hamle op med.

Avisen startede som en lille firesidet tryksag, der udkom tre gange ugentligt og blev produceret hos en bogtrykker i Rønne, men i 1881 erhvervede man sin egen bygning i Pistolstræde, Rønne, med plads til datidens “rotation” – en trykmaskine. Den første egentlige rotationspresse erhvervede avisen i 1950, og for at få plads til den måtte man flytte fra de snævre rammer i Pistolstræde til det nuværende domicil i Nørregade, som blev bygget på to bomberamte matrikler.

I 1975 forlod Bornholms Tidende blysatsen og gik ind i den elektroniske tidsalder med computerstyret fotosats og en moderne offset-rotationspresse med muligheder for farvebilleder og øget sidetal.

11 år senere var denne maskine blevet for lille og måtte udskiftes med en ny og mere pladskrævende rotation, så i 2003 erhvervede Bornholms Tidende produktionsbygningen på Lillevangsvej, hvor Prins Henrik døbte rotationen “Philip” efter bladets stifter.

Nu bliver Philip så i forhold til Bornholms Tidende sendt på pension, og i dag er der da heller ikke tale om et bladbus, men et mediehus, idet Bornholms Tidende første gang udkom med nyheder på tidende.dk allerede den 22. april 1998, en platform, som i disse år bliver markant udbygget.

  • Facebook