Bente Bresemann og Torben Kofod Ager arbejder på Klar Til Job, som er et tilbud for unge, der ikke er i uddannelse eller job og som ofte har det svært. De mener, man er nødt til at være meget fleksible, når man arbejder med udsatte unge. Foto: Jacob Jepsen

Kontaktpersoner hos Klar Til Job: ‘Vi skal være fleksible over for de udsatte unge’

På ungetilbuddet Klar Til Job i Aakirkeby har de stort kendskab til unge bornholmere, der lever i udsatte positioner. Her kommer unge mellem 17 og 30 år, der ikke er i arbejde eller under uddannelse. Unge, der af den ene eller anden grund har det rigtig svært i deres liv.

På ungetilbuddet Klar Til Job i Aakirkeby har de stort kendskab til unge bornholmere, der lever i udsatte positioner. Her kommer unge mellem 17 og 30 år, der ikke er i arbejde eller under uddannelse. Unge, der af den ene eller anden grund har det rigtig svært i deres liv.

Klar Til Jobs mål er at få dem på rette vej igen, og det starter med at se på de unges individuelle behov for støtte. Det fortæller Torben Kofod Ager og Bente Bresemann, der begge arbejder i Klar Til Job.

– Når vi taler med de unge, handler det om, hvordan de kan komme videre i deres liv. Vi er heldige, at de unge, der kommer her, altid er villige til at komme videre, de skal bare have den rette støtte til at gøre det. Det hjælper vi dem med, fortæller Bente Bresemann.

Støtte til at forandre

Lige nu har hun og Torben Kofod Ager kontakt til 12 unge, som de støtter gennem deres arbejde i Klar Til Job. Det er dog ikke dem alle, der kommer i tilbuddet. Nogle er ude i praktik og andre opholder sig i byen. Fælles for dem er, at de er på kontanthjælp og ikke har kunne passe en uddannelse eller et job.

– Det er der forskellige årsager til, at de ikke har magtet. For nogen er det sociale udfordringer, for nogen er det misbrugsproblemer og for andre psykisk sårbarhed. Men det typiske billede er, at de ikke har følt sig hørt eller set i andre tilbud, og så kommer de til os, når de ikke kan klare et job eller en uddannelse på almindelig vis, siger Bente Bresemann.

Klar Til Job er en socialøkonomisk virksomhed, der samarbejder med Ungeporten og forskellige bornholmske virksomheder. Når der kommer en ny ung i tilbuddet, sammensætter Torben Kofod Ager og Bente Bresemann et forløb sammen med den unges sagsbehandler.

– Sagsbehandleren har ofte input til, hvad det er, den unge har brug for hjælp til, og så forsøger vi at følge de punkter. For nogen er det første, vi arbejder med, hvordan man kommer op og ud om morgenen. De vil gerne, men har rigtig svært ved det, og så kommer vi og hjælper dem med det. For andre er det at holde orden i hjemmet eller have en støtte, når de skal starte et nyt sted. Det er noget af det, vi hjælper med, fortæller Bente Bresemann.

– Ja og alt foregår i samarbejde med den unge. Vi støtter dem, hvor der er behov for det. Kan de ikke tage bussen, så henter vi dem. Fylder opvasken hele køkkenet, så kommer vi og hjælper dem med at få det væk. Vi hjælper, hvor der er behov, og når vi har fået en relation, og de har tillid til os, så oplever vi, at de gerne vil forandre deres liv, supplerer Torben Kofod Ager.

Når man spørger, hvad man skal gøre for de udsatte unge, er det ifølge Torben Kofod Ager i første omgang vigtigt at forstå, at det kan være vidt forskelligt, hvad der virker, alt efter hvilken ung, man står overfor.

Han sammenligner det med de puttekasser, man giver små børn, hvor de skal finde de rette huller at putte forskelligformede klodser i.

– Man kan jo ikke putte en firkantet klods ind af et trekantet hul. På samme måde er det umuligt at få en skæv eksistens ind i en bestemt kasse. Vi er nødt til at forme kassen efter det enkelte menneske. Og derefter kan vi begynde at arbejde på at få mennesket ind i samfundet igen. Vi er nødt til at være mere fleksible. Det er vi i Klar Til Job. Her tilpasser vi os den unge, siger han.

Kender til stofmisbrug

Nogle af de unge, der kommer i Klar Til Job har haft eller har fortsat et stofmisbrug. For Torben Kofod Ager og Bente Bresemann er det vigtigt, at det er noget, de unge kan tale åbent om uden fordømmelse, når de er i Klar Til Job. De oplever også, at de unge gerne vil tale om det, fordi de har tillid til Torben Kofod Ager og Bente Bresemann.

– Vi får deres tillid, fordi vi har gensidig respekt for hinanden og ser og hører dem. Og så er der ikke noget, der er tabu hos os. Vi spørger om det, der falder os ind, og vi taler meget almindeligt til hinanden uden de store pædagogfaglige termer, siger Bente Bresemann.

– Ja vi er meget konkrete og taler ikke udenom. Vi spørger direkte og viser, at der ikke er noget at skamme sig over. Det er vigtigt, at man glemmer alle de fine ord, så alle kan forstå, hvad vi snakker om. Og så er det vigtigt, at vi holder, hvad vi lover. De unge mennesker, vi har kontakt til, har oplevet mange svigt i deres liv, siger Torben Kofod Ager.

Tilliden mellem de unge og Torben Kofod Ager og Bente Bresemann betyder, at de to kontaktpersoner har fået et indblik i, hvad der ofte ligger til grund for de unges stofmisbrug.

– Generelt handler det om, at livet har været svært. For nogen har det været mobning i skolen og måske skoleskift. For mange er det også en ADHD eller anden uro i kroppen, der gør, at de selvmedicinerer for at få ro på, fordi de ikke får eller tør spørge om hjælp til det. Nogen af dem er begyndt at ryge og finder ud af, at så kan de sidde stille i skolen og dermed ikke få skæld ud, som de måske ellers har været vant til, siger Torben Kofod Ager.

Stofmisbrug er langt fra det eneste, de snakker om i Klar Til Job, men det optræder ind i mellem i de samtaler, de har med de unge. Især når andre unge dør af en overdosis, sådan som det har været tilfældet fire gange på det sidste halvandet år.

– Stofmisbrug er ikke altoverskyggende i vores samtaler. Det handler om, hvordan vi lever livet. Men det er klart, at det fylder enormt meget, når nogen dør af en overdosis. Nogle af de unge kender dem, der er gået bort, og det rør dem selvfølgelig. De tænker også på, at det kunne have været dem selv, siger Bente Bresemann.

Foto: Jacob Jepsen

Mister omgangskreds

De fleste samtaler i Klar Til Job foregår ved et bord, hvor de unge sidder sammen og snakker om forskellige emner i plenum. Ifølge Torben Kofod Ager virker det rigtig godt, når de unge snakker sammen og kan støtte hinanden. Det er et fællesskab, der også er brug for, når en ung er på vej ud af et misbrug.

– Man mister tit sin omgangskreds, når man kommer ud af et misbrug, som man havde et fællesskab om med andre. Her er der flere unge, så man kan få dækket sit sociale behov, og så føles ensomheden ikke helt så stor. Vi har også unge her, som har været i et misbrug før og derfor er klogere på, hvordan det er at være i og komme ud af. Vi starter som regel snakken, men så er de unge gode til selv at tage den videre og støtte hinanden, fortæller Bente Bresemann.

Hun og Torben Kofod Ager tilbyder også de unge at støtte dem hele vejen ud af et misbrug. Eksempelvis ved at opsøge behandling, hvis den unge har brug for at have en voksen med.

– Vi kan gå med dem til en samtale på misbrugscenteret som en omsorgsperson og som et ekstra sæt ører. Nogle gange er de i en situation, hvor kroppen ikke helt samarbejder, og hvor de derfor ikke fanger alle informationer og aftaler, der bliver lavet. Der er vi med hele vejen og kan hjælpe med at huske, hvad der blev sagt, siger Torben Kofod Ager.

Ifølge ham og Bente Bresemann er de der også til at samle op på de unge i tiden mellem deres behandlinger, så de ikke er helt alene..

– Det er vigtigt, at der er nogle relationer, man kan have med ud i det nye liv uden stoffer. Der er vi der sammen med de andre fagfolk og familie, som den unge har omkring sig, siger Torben Kofod Ager.

  • Facebook